Romana-Napolitana

Tomate, mozzarella, olivas y anchoas.